Gestió Laboral

La gestió laboral dels seus treballadors ha de ser adequada, requisit imprescindible per a l'organització i èxit de l'empresa. S'ha de realitzar una planificació de gestió organitzativa que englobi totes les qüestions relacionades amb la contractació, condicions laborals i convenis col·lectius, i estar sempre atent a les modificacions legals que hi puguin influir. Per tot això, posem els nostres coneixements a la vostra disposició mitjançant

Aquest ventall de serveis laborals que us oferim a eGestions són:

  • Obertures de nous locals comercials i altes inicials d'empreses.
  • Assessorament en l'àmbit contractual, estudiant i examinant les millors opcions, subvencions i bonificacions, i facilitant l'elaboració de contractes de treball, notificant amb antelació el venciment, pròrrogues i renovacions i la seva comunicació al INEM.
  • Treballadors autònoms. Altes, baixes i prestacions.
  • Gestió d'altes i baixes de treballadors, parts d'accidents de treball i malaltia professional, així com el càlcul i confecció de liquidacions.
  • Elaboració de nòmines, assegurances socials i la seva conseqüent presentació en la Seguretat Social.
  • Presentació del model 110 de l' IRPF i el seu resum anual.
  • Estudi i Tramitació de subvencions.
  • Base de dades de Jurisprudència i Convenis Laborals i actualització de convenis i normes laborals.

A més a més, oferim la realització d'altres tràmits com els de recaptació i ajornaments, certificats d'estar al corrent de pagament, vides laborals o contractes i retribucions a directius.

Els preus indicats a continuació són els honoraris mensuals, sense sorpreses ni càrrecs addicionals:

  • 1 treballador: 32,25€
  • treballadors addicionals: 20,00€ cadascun.

Alta i contracte d'un nou treballador: 21,75€

Liquidació i acomiadament de treballador: 21,75€

Modificació de contracte vigent: 21,75€

eGestions - Un Nou Concepte de Gestió Empresarial

Gestió LaboralEmpreses, Autònoms i SocietatsEmprenedors

iGestions - Gestió Administrativa i Màrqueting Digital per a Negocis

iGestions Serveis AdministratiusiGestions Màrqueting DigitalPreu dels Serveis iGestions

iGestions - Gestió Administrativa i Màrqueting Digital per a Despatxos Professionals

iGestions Serveis AdministratiusiGestions Màrqueting DigitalPreu dels Serveis iGestions

Degesta - Administració i Gestió de Comunitats de Propietaris

Administració i Gestió de Comunitats de PropietarisServeis de GestióHonoraris

Consultoria Economista

Mosesell - Creació i Gestió de Pàgines Web

Mosesell Creació i Gestió de Pàgines Web

Assegurances Mapfre

Assegurança de la llar
×