eGestions Serveis Empresarials

eGestions som un Grup d'empreses d'assessorament i serveis a d'altres empreses principalment, també oferim d'altres serveis a particulars.

Aprofitant les noves tecnologies de la informació i la comunicació, hem desenvolupat un sistema de gestió amb la màxima eficiència possible, reduint els costos i així poder oferir uns preus més competitius als nostres clients.

UN NOU CONCEPTE DE GESTIÓ EMPRESARIAL

Col·laborem amb una gestoria empresarial, amb la qual ens encarreguem de la gestió fiscal, laboral, comptable i mercantil d'empreses, societats, autònoms i emprenedors.

Amb els serveis iGestions, combinem serveis administratius i màrqueting digital, tant per a negocis directament, com per a despatxos professionals.

Formem part de Mosesell, una spin-off dedicada a la creació i gestió de pàgines web.

Disposem d'un economista col·legiat que us assessorarà personalment i amb la màxima professionalitat.

Us oferim les assegurances de Mapfre, les quals us solucionaran qualsevol qüestió relacionada amb el vostre negoci.

SERVEIS A PARTICULARS

Realització de la Declaració de la Renda de les Persones Físiques per un economista de màxima confiança.

Col·laborem amb l'empresa Degesta, especialitzada en la Gestió i Administració de Comunitats de Propietaris, de màxima confiança i professionalitat.

Tenim un agent de Mapfre que us assessorarà i gestionarà les vostres assegurances de cotxe, moto, llar, salut, vida, accidents, plans de pensions, decessos, viatges, oci, entre d'altres.

COL·LABORACIONS

Col·laborem amb Banc Sabadell per assessorar-vos en les vostres gestions bancàries.

Amb MC Mutual, del Grup Quiron, us gestionem el servei de Prevenció de Riscos Laborals, entre d'altres serveis de la companyia.

Col·laborem desinteressadament amb diverses associacions de la zona, com poden ser l'Associació de Veterans de Futbol del Perelló, la Penya Barcelonista El Perelló, i els Sangans Rugby Club.

Com podeu observar en aquesta pàgina web, us podem solucionar una gran part de qüestions empresarials, i també les més necessàries com a particulars.

Gràcies per la seva visita!

eGestions - Un Nou Concepte de Gestió Empresarial

Gestió LaboralEmpreses, Autònoms i SocietatsEmprenedors

iGestions - Gestió Administrativa i Màrqueting Digital per a Negocis

iGestions Serveis AdministratiusiGestions Màrqueting DigitalPreu dels Serveis iGestions

iGestions - Gestió Administrativa i Màrqueting Digital per a Despatxos Professionals

iGestions Serveis AdministratiusiGestions Màrqueting DigitalPreu dels Serveis iGestions

Degesta - Administració i Gestió de Comunitats de Propietaris

Administració i Gestió de Comunitats de PropietarisServeis de GestióHonoraris

Consultoria Economista

Mosesell - Creació i Gestió de Pàgines Web

Mosesell Creació i Gestió de Pàgines Web

Assegurances Mapfre

Assegurança de la llar
×