Assegurança de Vida

Les assegurances de vida de Mapfre ofereixen als assegurats i a la seva família la protecció més complerta en situacions de defunció, invalidesa o dependència, entre d'altres. D'aquesta manera, és possible accedir a diferents tipus de pòlisses en funció de les previsions i necessitats de cada unitat familiar.

Anual Temporal Renovable CreciVida

És l'assegurança de vida que permet escollir les cobertures que millor s'adaptin a les necessitats de l'assegurat mitjançant garanties complementàries. Protegeix al client i a la seva família davant de situacions en les que es perdi o redueixi la capacitat de l'assegurat per a generar ingressos.

Anual Temporal Renovable VidaSi

Assegurança de vida que ofereix dues garanties fixes amb dues opcions de capital assegurat (25.000€ i 60.000€) d'àgil i senzilla contractació.

Renda més Capital TodoVida

Ofereix garanties relacionades amb la dependència. Assegura l'estabilitat econòmica d'una família per a que pugui fer front a les despeses mensuals, mitjançant una renda a llarg termini i amb un capital immediat distribuït en mensualitats.

Amortització d'Hipoteca

És l'assegurança de vida que cobreix qualsevol préstec hipotecari, alliberant de càrregues a la resta de membres de la unitat familiar si l'assegurat és difunt o sofreix una invalidesa absoluta i permanent. El capital coincideix amb l'import pendent d'amortitzar.

Capital Temporal Fixe

És una assegurança de vida a un plaç determinat que garanteix el pagament del capital contractat als beneficiaris en cas de defunció de l'assegurat. És possible incloure un capital en cas d'invalidesa absoluta i permanent, i es pot contractar tant a prima única com periòdica.

 

eGestions - Un Nou Concepte de Gestió Empresarial

Gestió LaboralEmpreses, Autònoms i SocietatsEmprenedors

iGestions - Gestió Administrativa i Màrqueting Digital per a Negocis

Assegurança de la llar

iGestions - Gestió Administrativa i Màrqueting Digital per a Despatxos Professionals

Assegurança de la llar

Degesta - Administració i Gestió de Comunitats de Propietaris

Administració i Gestió de Comunitats de PropietarisServeis de GestióHonoraris

Consultoria Economista

Mosesell - Creació i Gestió de Pàgines Web

Assegurança de la llar

Assegurances Mapfre

Assegurança de la llar
×