Assegurança de Salut

Les assegurances de Mapfre Salut ofereixen als assegurats les garanties més complertes per a protegir el seu benestar i el de la seva família. Posem a la seva disposició assegurances d'assistència sanitària, de reemborsament de despeses mèdiques, i d'indemnització o subsidi.

Assegurança d'Assistència Sanitària Sense Copagament

L'assegurança de salut Assistència Sanitària Supra és l'assegurança mèdica de Mapfre que inclou les coberturesmés complertes per a cuidar a la família. És un producte sense copagament per la utilització dels serveis mèdics.

Assegurança d'Assitència Sanitària Amb Copagament

És l'assegurança de Mapfre Salut que inclou les cobertures més complertes per a cuidar a la família i amb un copagament especial ajustat a la utilització dels serveis mèdics que realitzi l'assegurat, fet que garanteix una prima inferior a la que correspondria en l'altre tipus d'assegurances.

Assegurança d'Assitència Sanitària  amb Copagament Reduït

És l'assegurança de Mapfre Salut que ofereix les cobertures més complertes per a tota la família, abonant un copagament reduït. Permet contractar garanties de manera independent o conjunta, segons les necessitats de cada unitat familiar.

Assegurança d'Assitència Sanitària Elecció

L'assegurança que inclou totes les garanties de l'Assitència Primària i cobertura mitjançant el nostre Quadre Mèdic amb només presentar la targeta sanitària i amb la millor cobertura dental. També facilita l'accés als metges més qualificats de totes les especialitats a preus especials.

Assegurança de Reemborsament de Despeses Mèdiques

L'assegurança que permet escollir lliurement metge o hospital en qualsevol lloc del món, o si ho prefereix, als serveis del Quadre Mèdic de Mapfre sense haver de realitzar cap desemborsament econòmic.

Indemnització

És l'assegurança que compensa els ingressos que es deixarien d'obtenir per incapacitat temporal total durant el temps en que l'assegurat no pugui exercir el seu treball habitual per malaltia o accident. Es rep una indemnització diària prèviament contractada. També pot contractar-se l'opció d'indemnització segons Barem (indemnització fins al nombre de dies fixat en un barem quan l'assegurat pateixi una baixa per alguna de les malalties o lesions recollides en el mateix).

Indemnització Essencial

L'assegurança d'Indemnització Essencial garanteix el pagament d'una indemnització en cas de malaltia o accident. Cobreix qualsevol professió, incloent les no remunerades. La pòlissa també s'aconsella per a mestresses de casa, com a complement econòmic en cas de no poder fer front a les tasques diàries per malaltia o accident.

Tagged under: mapfre assegurances salut

RECOMANACIONS:

Plans de Pensions

A Mapfre hem desenvolupat una àmplia gamma de solucions per cobrir les necessitats de les empreses, entre elles hi ha la previsió per a la jubilació en forma de Plans...

Read more

iGestions Serveis Administratius i Màrqueting Digital

iGestions és una empresa que integra els serveis administratius i el màrqueting digital, al servei de negocis i despatxos professionals. Som pioners en el nostre sector, ens dediquem a agilitzar, facilitar i...

Read more

Empreses, Autònoms i Societats

Per tal que el tracte entre els assessors i els clients sigui proper i eficaç, disposem de múltiples sistemes de comunicació online, sense fer desaparèixer del tot, sempre que sigui...

Read more

Administració i Gestió de Comunitats de Propietaris

Administrem la seva comunitat de propietaris des de les més petites incidències fins a totes aquelles més complexes de solucionar, passant per tota la gestió diària habitual. El/la president/a i resta...

Read more

Mosesell Creació i Gestió de Pàgines Web

Gràcies als serveis de Mosesell el seu negoci s'actualitzarà al segle XXI, ja que avui en dia és gairebé imprescindible aparèixer a la xarxa per no perdre quota de mercat...

Read more

Assegurança de la llar

Les assegurances de llar de Mapfre permeten als propietaris d'habitatges per a residència habitual, de vacances, de lloguer i inclòs de caravanes protegir els seus immobles. D'aquesta manera, i en...

Read more

Segueixi eGestions a Facebookfacebook page egestionsSegueixi eGestions a TwitterSegueixi eGestions a LinkedinSegueixi eGestions a GooglePlus