Assegurança de Salut

Les assegurances de Mapfre Salut ofereixen als assegurats les garanties més complertes per a protegir el seu benestar i el de la seva família. Posem a la seva disposició assegurances d'assistència sanitària, de reemborsament de despeses mèdiques, i d'indemnització o subsidi.

Assegurança d'Assistència Sanitària Sense Copagament

L'assegurança de salut Assistència Sanitària Supra és l'assegurança mèdica de Mapfre que inclou les coberturesmés complertes per a cuidar a la família. És un producte sense copagament per la utilització dels serveis mèdics.

Assegurança d'Assitència Sanitària Amb Copagament

És l'assegurança de Mapfre Salut que inclou les cobertures més complertes per a cuidar a la família i amb un copagament especial ajustat a la utilització dels serveis mèdics que realitzi l'assegurat, fet que garanteix una prima inferior a la que correspondria en l'altre tipus d'assegurances.

Assegurança d'Assitència Sanitària  amb Copagament Reduït

És l'assegurança de Mapfre Salut que ofereix les cobertures més complertes per a tota la família, abonant un copagament reduït. Permet contractar garanties de manera independent o conjunta, segons les necessitats de cada unitat familiar.

Assegurança d'Assitència Sanitària Elecció

L'assegurança que inclou totes les garanties de l'Assitència Primària i cobertura mitjançant el nostre Quadre Mèdic amb només presentar la targeta sanitària i amb la millor cobertura dental. També facilita l'accés als metges més qualificats de totes les especialitats a preus especials.

Assegurança de Reemborsament de Despeses Mèdiques

L'assegurança que permet escollir lliurement metge o hospital en qualsevol lloc del món, o si ho prefereix, als serveis del Quadre Mèdic de Mapfre sense haver de realitzar cap desemborsament econòmic.

Indemnització

És l'assegurança que compensa els ingressos que es deixarien d'obtenir per incapacitat temporal total durant el temps en que l'assegurat no pugui exercir el seu treball habitual per malaltia o accident. Es rep una indemnització diària prèviament contractada. També pot contractar-se l'opció d'indemnització segons Barem (indemnització fins al nombre de dies fixat en un barem quan l'assegurat pateixi una baixa per alguna de les malalties o lesions recollides en el mateix).

Indemnització Essencial

L'assegurança d'Indemnització Essencial garanteix el pagament d'una indemnització en cas de malaltia o accident. Cobreix qualsevol professió, incloent les no remunerades. La pòlissa també s'aconsella per a mestresses de casa, com a complement econòmic en cas de no poder fer front a les tasques diàries per malaltia o accident.

eGestions - Un Nou Concepte de Gestió Empresarial

Gestió LaboralEmpreses, Autònoms i SocietatsEmprenedors

iGestions - Gestió Administrativa i Màrqueting Digital per a Negocis

Assegurança de la llar

iGestions - Gestió Administrativa i Màrqueting Digital per a Despatxos Professionals

Assegurança de la llar

Degesta - Administració i Gestió de Comunitats de Propietaris

Administració i Gestió de Comunitats de PropietarisServeis de GestióHonoraris

Consultoria Economista

Mosesell - Creació i Gestió de Pàgines Web

Assegurança de la llar

Assegurances Mapfre

Assegurança de la llar
×