Assegurances de Vida

A Mapfre hem desenvolupat una àmplia gamma de solucions que s'ajusten al marc legal vigent i cobreixen les necessitats de les empreses en cas de defunció, invalidesa, jubilació i dependència.

Assegurança de Vida Tar per a Treballadors

Es tracta d'una assegurança de vida-risc anual renovable que garanteix una prestació en forma de capital o de renda per als treballadors d'una empresa en cas de defunció o invalidesa, donant compliment a un compromís per pensions.

Assegurança Col·lectiva de Vida Solució Red

Es tracta del producte Previsió Empresarial de Mapfre Vida, especialment dissenyada per a complimentar les prestacions públiques de viduïtat, orfandat i invalidesa de directius, garantint els beneficis del pagament d'una renda periòdica.

Assegurança Col·lectiva de Vida Pimes

Es tracta d'una nova Assegurança Col·lectiva especialment pensada per a ajudar a les petites i mitjanes empreses a protegir als seus treballadors, podent afectar a la totalitat de treballadors o bé a treballadors concrets.

Renda Periòdica per a Treballadors

Es tracta d'una assegurança col·lectiva de risc temporal renovable que garanteix, en cas de defunció, una renda periòdica, que podrà ser constant o revaloritzable anualment. També es pot combinar amb invalidesa absoluta i permanent.

RECOMANACIONS:

Empreses, Autònoms i Societats

Per tal que el tracte entre els assessors i els clients sigui proper i eficaç, disposem de múltiples sistemes de comunicació online, sense fer desaparèixer del tot, sempre que sigui...

Read more

Mosesell Creació i Gestió de Pàgines Web

Gràcies als serveis de Mosesell el seu negoci s'actualitzarà al segle XXI, ja que avui en dia és gairebé imprescindible aparèixer a la xarxa per no perdre quota de mercat...

Read more

Plans de Pensions

A Mapfre hem desenvolupat una àmplia gamma de solucions per cobrir les necessitats de les empreses, entre elles hi ha la previsió per a la jubilació en forma de Plans...

Read more

Administració i Gestió de Comunitats de Propietaris

Administrem la seva comunitat de propietaris des de les més petites incidències fins a totes aquelles més complexes de solucionar, passant per tota la gestió diària habitual. El/la president/a i resta...

Read more

iGestions Serveis Administratius i Màrqueting Digital

iGestions és una empresa que integra els serveis administratius i el màrqueting digital, al servei de negocis i despatxos professionals. Som pioners en el nostre sector, ens dediquem a agilitzar, facilitar i...

Read more

Assegurança de la llar

Les assegurances de llar de Mapfre permeten als propietaris d'habitatges per a residència habitual, de vacances, de lloguer i inclòs de caravanes protegir els seus immobles. D'aquesta manera, i en...

Read more

Segueixi eGestions a Facebookfacebook page egestionsSegueixi eGestions a TwitterSegueixi eGestions a LinkedinSegueixi eGestions a GooglePlus