comunitat propietaris

 • Administració i Gestió de Comunitats de Propietaris

  Administrem la seva comunitat de propietaris des de les més petites incidències fins a totes aquelles més complexes de solucionar, passant per tota la gestió diària habitual.

  El/la president/a i resta de propietaris/es només ens hauran de comunicar les incidències que vagin sorgint, i nosaltres ens encarreguem de solucionar-ho eficientment.

  Associats amb Dextra Grup Finques Assessoria, empresa referent del sector de l'administració de comunitats de propietaris, amb Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya Aicat 4505.

 • Assegurança de Comunitats de Propietaris

  Les assegurances de Comunitats de Propietaris de Mapfre ofereixen als clients la protecció necessària per a fer front aquelles situacions que requereixen serveis urgents, tant si es tracta d'una comunitat de veïns com per a protegir als propietaris d'edificis de vivendes que no estiguin constituïts com a tal.

 • Degesta Administració i Gestió de Comunitats de Propietaris

  Degesta - Administració i Gestió de Comunitats de Propietaris. Gestionem la seva comunitat com si es tractés d'una empresa pròpia, encarregant-nos de totes les incidències i intentant reduir al màxim les despeses comunitàries.

 • eGestions Grup de Serveis a Empreses i Particulars

  eGestions - Grup d'empreses enfocat a oferir serveis a les empreses com gestió fiscal, laboral, comptable, i mercantil, consultori economista, serveis administratius, màrqueting digital, creació i gestió de pàgines web, administració i gestió de comunitats de propietaris, assegurances, serveis financers, i prevenció de riscos laborals.

 • Honoraris

  Els nostres honoraris són clars i adaptats a la situació econòmica actual.

  Aquests inclouen tots els serveis descrits per un preu fixe mensual, que es determina en funció dels departaments que constin a l'Escriptura de Propietat Horitzontal de la seva Comunitat:

 • Notícies d'economia, empresa, i món digital

  eGestions - Consulti les notícies més rellevants del món de la economia, empresa, comunitats de propietaris, i del món digital.

 • Sempre en Contacte

  A més a més del telèfon, email, missatgeria instantània, també disposem d'un telèfon de contacte per als caps de setmana i festius, per tal de solucionar els incidents de caràcter urgent que puguin sorgir en horari extralaboral.

 • Serveis Administratius

  Redactem les actes de les reunions i les transcrivim al llibre d'actes, ens reunim amb el/la president/a per qualsevol petit assumpte que pugui sorgir, dipositem els documents de la Comunitat, i realitzem les comunicacions pertinents als propietaris.

 • Serveis Comptables

  Elaborem els pressupostos anuals d'ingressos i despeses, controlem el pagament de les despeses, elaborem i gestionem el cobrament de les quotes, realitzem el tancament anual, i presentem les corresponents declaracions a l'Agència Tributària.

 • Serveis de Gestió

  Vetllem per al bon funcionament de les tasques de neteja, manteniment i reparacions; requeriments de morosos, assistència a les reunions i assemblees; i gestionem les incidències amb la companyia asseguradora.

  Gestió informatitzada de tota la documentació de la Comunitat, sempre a disposició dels propietaris a través d'internet, 24 hores al dia.

 • Sistema d'administració

  Degesta - Administració i Gestió de Comunitats de Propietaris. Gestionem la seva comunitat com si es tractés d'una empresa pròpia, encarregant-nos de totes les incidències i intentant reduir al màxim les despeses comunitàries.