telecomunicacions

 • Mosesell Creació i Gestió de Pàgines Web

  Gràcies als serveis de Mosesell el seu negoci s'actualitzarà al segle XXI, ja que avui en dia és gairebé imprescindible aparèixer a la xarxa per no perdre quota de mercat, i gràcies a la nostra oferta de creació i gestió de pàgines web aquesta no només no disminuirà, sinó que augmentarà!

  Ens encarreguem de la gestió i manteniment del domini, correu electrònic, actualitzacions de seguretat, i backups periòdiques del servidor on s'allotgen les nostres pàgines web; per només 120€ anuals.

  L'empresa Mosesell neix al 2015 com a spin-off de eGestions Serveis Empresarials i Pchard Serveis Informàtics i Telecomunicacions. Des dels inicis els serveis oferts han tingut bona acceptació per part dels clients, sempre ajustats al pressupost desitjat pel client.

  El nom sorgeix de la conjunció dels cognoms dels fundadors Joan Moliné Segarra, especialista en informàtica i telecomunicacions; i David Segarra Llaó, economista i expert en màrqueting digital.

 • Mosesell Creació i Gestió de Pàgines Web

  Mosesell, empresa dedicada a la creació, gestió, i manteniment de pàgines web, màrqueting digital i serveis de telecomunicacions.

 • Mosesell Creacion y Gestion de Paginas Web

  Gracias a los servicios de Mosesell su negocio se actualizará en el siglo XXI, ya que hoy en día es casi imprescindible aparecer en la red para no perder cuota de mercado, y gracias a nuestra oferta de creación y gestión de páginas web ésta no sólo ¡no disminuirá, sino que aumentará!

  Nos encargamos de la gestión y mantenimiento del dominio, correo electrónico, actualizaciones de seguridad y backups periódicas del servidor donde se alojan nuestras páginas web; por sólo 120€ anuales.

  La empresa Mosesell nace en 2015 como spin-off de eGestions Serveis Empresarials y Pchard Serveis Informàtics i Telecomunicacions. Desde sus inicios los servicios ofrecidos han tenido buena aceptación por parte de los clientes, siempre ajustados al presupuesto deseado por el cliente.

  El nombre surge de la conjunción de los apellidos de los fundadores Joan Moliné Segarra, especialista en informática y telecomunicaciones; y David Segarra Llaó, economista y experto en marketing digital.