serveis administratius

 • Honoraris

  Els nostres honoraris són clars i adaptats a la situació econòmica actual.

  Aquests inclouen tots els serveis descrits per un preu fixe mensual, que es determina en funció dels departaments que constin a l'Escriptura de Propietat Horitzontal de la seva Comunitat:

 • iGestions per a Despatxos Professionals

  iGestions - Serveis administratius i màrqueting digital per a despatxos professionals.

 • iGestions per a Negocis

  iGestions - Serveis administratius i màrqueting digital per a autònoms, empreses, societats i emprenedors

 • iGestions Serveis Administratius

  Els serveis administratius que li oferim són els següents:

  • Recollirem "in situ" les factures pel seu domicili o local comercial.
  • Escanejarem i farem el registre informàtic de les factures.
  • Enviarem l'esmentat registre informàtic a la seva gestoria o assessoria.
  • També li podrem resoldre petits dubtes fiscals i laborals, entre d'altres qüestions que li puguin sorgir.

  Tenint en compte que podrà reclamar un descompte en els honoraris de la seva actual gestoria, ja que li entregarem la comptabilitat pràcticament realitzada, els nostres serveis li podrien sortir de franc. 

 • iGestions Serveis Administratius

  Els serveis administratius que li oferim són els següents:

  • Recollirem les factures pel domicili o local comercial del seu client.
  • Farem el registre informàtic de les factures, mitjançant l'Excel o el A3.
  • Escanejarem en format PDF les factures i li farem arribar digitalment.
  • També li podrem resoldre "in situ" petites qüestions i fer arribar en mà documentació al seu client.
 • iGestions Serveis Administratius i Màrqueting Digital

  iGestions és una empresa que integra els serveis administratius i el màrqueting digital, al servei de negocis i despatxos professionals.

  Som pioners en el nostre sector, ens dediquem a agilitzar, facilitar i simplificar les tasques administratives d'empresaris i gestors, emprant una gestió administrativa paral·lela i de suport a la gestoria.

  Per donar valor afegit al seu negoci i diferenciar-se de la competència, li crearem una pàgina web i un perfil professional a les principals xarxes socials.

  iGestions per a Negocis

  iGestions per a Despatxos Professionals

 • iGestions Serveis Administratius i Màrqueting Digital

  iGestions - Serveis administratius i màrqueting digital per a negocis particulars i despatxos professionals.

 • Preu dels Serveis iGestions

  Tots els serveis esmentats tenen un preu fix mensual de 35€, amb les següents característiques:

  • Inclou 100 registres comptables trimestrals, la resta es facturaran mensualment a 10€ per blocs de 100 registres.
  • La creació de la pàgina web requereix un any de compromís amb un dipòsit de 250€, que es reintegrarà íntegrament a la conclusió d'aquest compromís.
 • Preu dels Serveis iGestions

  Tots els serveis esmentats tenen un preu fix mensual de 35€, amb les següents característiques:

  • Inclou 100 registres comptables trimestrals, la resta es facturaran mensualment a 10€ per blocs de 100 registres.
  • Si desitja el registre informàtic amb el software A3, s'incrementarà el preu fix en 5€.
  • La creació de la pàgina web requereix un any de compromís amb un dipòsit de 250€, que es reintegrarà íntegrament a la conclusió d'aquest compromís.

  Bonificacions

  • Amb la contractació dels serveis per a 20 clients, obtindrà una bonificació del 10% en tots els serveis.
  • Per cada 2 clients addicionals, s'addicionarà un 1% a l'anterior bonificació.
  • La bonificació màxima serà del 20%.
 • Sempre en Contacte

  A més a més del telèfon, email, missatgeria instantània, també disposem d'un telèfon de contacte per als caps de setmana i festius, per tal de solucionar els incidents de caràcter urgent que puguin sorgir en horari extralaboral.

 • Serveis Administratius

  Redactem les actes de les reunions i les transcrivim al llibre d'actes, ens reunim amb el/la president/a per qualsevol petit assumpte que pugui sorgir, dipositem els documents de la Comunitat, i realitzem les comunicacions pertinents als propietaris.