pesca

  • Assegurança de Caça i Pesca

    Les assegurances de caça i pesca de Mapfre protegeixen a caçadors i pescadors durant la pràctica d'aquestes activitats. L'assegurança és obligatòria per a caçadors en tot el territori nacional, i pels pescadors és obligatòria en determinades regions, entre les quals es troba Catalunya.