Per a Empreses

Sistemes de Retribució Flexible

Es tracta de constituïr un capital per a la jubilació per un plaç superior a dos anys, distinant a treballadors - directius - socis de l'empresa i amb l'avantatge de no estar subjecte a límits d'aportació anual ni límit conjunt amb altres sistemes de previsió.

Llegeix més

Renting de Vehicles

Amb aquest producte gaudirà del vehicle que esculli, sense els inconvenients associats a la propietat del mateix, a canvi d'una quota mensual fixa.

Llegeix més

Plans de Pensions

A Mapfre hem desenvolupat una àmplia gamma de solucions per cobrir les necessitats de les empreses, entre elles hi ha la previsió per a la jubilació en forma de Plans de Pensions.

Llegeix més

Leasing de Vehicles

Finançament del 100% del seu vehicle amb avantatges fiscals. La seva empresa podrà aprofitar-se dels avantatges de finançar la compra de vehicles.

Llegeix més

Assegurances de Vida

A Mapfre hem desenvolupat una àmplia gamma de solucions que s'ajusten al marc legal vigent i cobreixen les necessitats de les empreses en cas de defunció, invalidesa, jubilació i dependència.

Llegeix més

Assegurances de Viatge

Els seus desplaçaments de negoci amb tota la protecció de Mapfre. Li oferim grans avantatges, amb la millor assistència i un gran equip de professionals al seu servei.

Llegeix més

Assegurances de Pèrdua de Beneficis

La cobertura de pèrdua de beneficis li permetrà compensar part de disminució econòmica soferta quan algun sinistre assegurat a Mapfre provoqui la paralització de l'activitat i la disminució de volum de negoci o augment de costos d'explotació.

Llegeix més

Assegurances de Jubilació

Les assegurances de jubilació anticipada de Mapfre ofereixen una solució immediata als problemes derivats dels excedents de plantilla d'una empresa. D'aquesta manera es compensen les prestacions de la Seguretat Social i es garanteix un nivell salarial pel treballador.

Llegeix més

Assegurances de Crèdit

Aquesta assegurança ofereix protecció, informació i recobrament, assessorant a les companyies i aportant la tranquil·litat necessària per a negociar de forma segura i aconseguir creixement i rendibilitat.

Llegeix més

Assegurança per Construcció i Enginyeria

Les assegurances per a la Construcció i Enginyeria de Mapfre protegeixen la seva empresa assegurant la edificació, maquinària i equips electrònics contra diferents riscos. Som especialistes en Empreses, consulti els nostres serveis.

Llegeix més

Assegurança per a Pimes

Les assegurances per a Petites i Mitjanes Empreses de Mapfre ofereixen una solució asseguradora per a aquest tipus de negocis: fàbriques, magatzems, tallers, concessionaris, aparcaments, benzineres, oficines, instal·lacions esportives, exposicions, clíniques, residències, hotels, turisme rural, centres docents, ajuntaments, entre d'altres.

Llegeix més

Assegurança per a Indústries

L'assegurança per a indústries de Mapfre li proporcionen la protecció que necessita la seva empresa, amb la millor assistència. Està destinada a cobrir edificis i instal·lacions, maquinària, equips, mobiliari, mercaderies, i el marge brut o despeses permanents si es paralitza l'activitat a causa d'un accident i no s'assoleix la facturació esperada.

Llegeix més

Assegurança per a Explotacions Agropecuàries

L'assegurança per a Explotacions Agropecuàries de Mapfre assegura activitats agrícoles, magatzems agrícoles, comunitats de regants, vivers, centres de jardineria, explotacions ramaderes, granges diverses, apicultura, residències canines, fires temporals, entre d'altres.

Llegeix més

Assegurança per a Drons

Mitjançant l'Assegurança per a Drons, es dóna cobertura als danys materials i lesions personals que pugui ocasionar el dron a terceres persones, derivats de l'ús i maneig d'ús professional.

Llegeix més

Assegurança de Transports

L'assegurança de Transports de Mapfre va dirigida a cobrir les mercaderies tant al carregador, intermediaris, transportistes, organitzadors d'exposicions i propietaris d'obres d'art.

Llegeix més

Assegurança de Cascs Navals

L'asseguerança de cascs cobreix el casc i d'altres elements del vaixell contra el riscos propis de la navegació. Està dirigit a armadors, empreses de remolcadors, empreses de serveis portuaris, i empreses de construcció naval.

Llegeix més

Assegurança d'Obres d'Art

L'Assegurança d'Obres d'Art de mapfre, en la modalitat coneguda com a "clau a clau" es destina a la protecció d'aquelles obres d'art que seran objecte d'exposició pública. Es dirigeix a col·leccions privades, institucions públiques, museus, galeries d'art, i transportistes especialitzats.

Llegeix més

Assegurança d'Avaria Mecànica

L'assegurança d'avaria mecànica de Mapfre està destinat a cobrir els recanvis i mà d'obra necessària per a una correcta reparació del vehicle davant d'una avaria mecànica, elèctrica o electrònica. També compta amb l'assistència en viatge i opcionalment vehicle de substitució.

Llegeix més

RECOMANACIONS:

Assegurança de la llar

Les assegurances de llar de Mapfre permeten als propietaris d'habitatges per a residència habitual, de vacances, de lloguer i inclòs de caravanes protegir els seus immobles. D'aquesta manera, i en...

Read more

Administració i Gestió de Comunitats de Propietaris

Administrem la seva comunitat de propietaris des de les més petites incidències fins a totes aquelles més complexes de solucionar, passant per tota la gestió diària habitual. El/la president/a i resta...

Read more

Mosesell Creació i Gestió de Pàgines Web

Gràcies als serveis de Mosesell el seu negoci s'actualitzarà al segle XXI, ja que avui en dia és gairebé imprescindible aparèixer a la xarxa per no perdre quota de mercat...

Read more

Empreses, Autònoms i Societats

Per tal que el tracte entre els assessors i els clients sigui proper i eficaç, disposem de múltiples sistemes de comunicació online, sense fer desaparèixer del tot, sempre que sigui...

Read more

Plans de Pensions

A Mapfre hem desenvolupat una àmplia gamma de solucions per cobrir les necessitats de les empreses, entre elles hi ha la previsió per a la jubilació en forma de Plans...

Read more

iGestions Serveis Administratius i Màrqueting Digital

iGestions és una empresa que integra els serveis administratius i el màrqueting digital, al servei de negocis i despatxos professionals. Som pioners en el nostre sector, ens dediquem a agilitzar, facilitar i...

Read more

Segueixi eGestions a Facebookfacebook page egestionsSegueixi eGestions a TwitterSegueixi eGestions a LinkedinSegueixi eGestions a GooglePlus